Bilder fra Røssøya og Engeløya

Utsikt mot Engeløya. Bildet tatt fra Fløya. 
       Utsikt fra Vesthornet mot Røssøya